Matura maj 2018 zadanie 17 Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL = a , MN = b , a > b . Kąt KLM ma miarę 60° . Długość ramienia LM tego trapezu jest równa


Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL = a , MN = b ,
a > b . Kąt KLM ma miarę 60° . Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz