Matura maj 2018 zadanie 30 Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = ax (gdzie a > 0 i a ≠1), należy punkt P = (2, 9). Oblicz a i zapisz zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g (x) = f (x) − 2 .

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem
f (x) = ax (gdzie a > 0 i a ≠1), należy punkt P = (2, 9). Oblicz a i zapisz zbiór wartości
funkcji g, określonej wzorem g (x) = f (x) − 2 .

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz