...

Matura maj 2018 zadanie 32 W układzie współrzędnych punkty A = (4,3) i B = (10,5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = 2x + 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.

W układzie współrzędnych punkty A = (4,3) i B = (10,5) są wierzchołkami trójkąta ABC.
Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = 2x + 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego
kąt ABC jest prosty.

Zobacz!

Dodaj komentarz