Matura maj 2018 zadanie 9 Wykresem funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 6x −3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

Wykresem funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 6x −3 jest parabola, której wierzchołkiem jest
punkt o współrzędnych

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz