Matura operon 2015 zadanie 10 Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=−3n+118. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=−3n+118. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz