Matura operon 2015 zadanie 31 Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=ax2+bx+c. Wartość największa funkcji jest równa 10. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale (−∞,2⟩, a do jej wykresu należy punkt A=(4,−2). Wyznacz wartości współczynników a,b,c.

Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=ax2+bx+c. Wartość największa funkcji jest równa 10. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale (−∞,2⟩, a do jej wykresu należy punkt A=(4,−2). Wyznacz wartości współczynników a,b,c.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz