Matura operon 2016 zadanie 16 Suma wszystkich liczb naturalnych dodatnich podzielnych przez 5 i mniejszych od 400 jest równa:

Suma wszystkich liczb naturalnych dodatnich podzielnych przez 5 i mniejszych od 400 jest równa:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz