Matura operon 2016 zadanie 18 Ciąg (an) jest określony wzorem an=√n-2 dla n≥2. Ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 2?

Ciąg (an) jest określony wzorem an=√n-2 dla n≥2. Ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 2?

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz