Matura operon 2017 zadanie 17 Dany jest trójkąt ABC o bokach długości 4 i 6. Pole tego trójkąta jest równe 3√15. Oznacza to, że jeśli kąt między bokami o długościach 4 i 6 ma miarę α>90°, to:

Dany jest trójkąt ABC o bokach długości 4 i 6. Pole tego trójkąta jest równe 3√15. Oznacza to, że jeśli kąt między bokami o długościach 4 i 6 ma miarę α>90°, to:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz