Matura operon 2017 zadanie 5 Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym an=2n+1n+3. Liczby a3,a5 są wyrazami tego ciągu, a liczby (a3,x,a5) tworzą ciąg arytmetyczny. Liczba x jest równa:

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym an=2n+1n+3. Liczby a3,a5 są wyrazami tego ciągu, a liczby (a3,x,a5) tworzą ciąg arytmetyczny. Liczba x jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz