Matura maj 2019 zadanie 12 Dany jest ciąg geometryczny an , określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5/a3=1/9. Iloraz tego ciągu jest równy:

Dany jest ciąg geometryczny an , określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5/a3=1/9. Iloraz tego ciągu jest równy:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz