Matura maj 2019 zadanie 18 Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=−4x+1 i przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy:

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=−4x+1 i przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz