Matura maj 2019 zadanie 20 Dane są punkty o współrzędnych A=(−2,5) oraz B=(4,−1) . Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

Dane są punkty o współrzędnych A=(−2,5) oraz B=(4,−1) . Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz