Matura maj 2019 zadanie 28 Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2−2ab+3b2>0

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność
3a2−2ab+3b2>0

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz