Matura sierpień 2010 zadanie 31 Wykaż, że jeżeli a>0 i b>0 oraz √a2+b=√a+b2, to a=b lub a+b=1.

Wykaż, że jeżeli a>0 i b>0 oraz √a2+b=√a+b2, to a=b lub a+b=1.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz