Matura sierpień 2012 zadanie 32 Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC| oraz A=(2,1) i C=(1,9). Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta w prostej y=1/2x. Oblicz współrzędne wierzchołka B.

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC| oraz A=(2,1) i C=(1,9). Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta w prostej y=1/2x. Oblicz współrzędne wierzchołka B.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz