Matura sierpień 2012 zadanie 6 Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+4|≤7.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+4|≤7.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz