Matura sierpień 2013 zadanie 19 Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba jego wierzchołków jest równa

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba jego wierzchołków jest równa

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz