Matura sierpień 2014 zadanie 28 Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych jest podzielna przez 24.

Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych jest podzielna przez 24.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz