Matura sierpień 2014 zadanie 31 Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony dla n≥1, w którym a5=22 oraz a10=47. Oblicz pierwszy wyraz a1 i różnicę r tego ciągu.

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony dla n≥1, w którym a5=22 oraz a10=47. Oblicz pierwszy wyraz a1 i różnicę r tego ciągu.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz