Matura sierpień 2016 zadanie 19 Punkty A,B,C i D leżą na okręgu o środku S. Cięciwa CD przecina średnicę AB tego okręgu w punkcie E tak, że |∢BEC|=100°. Kąt środkowy ASC ma miarę 110° (zobacz rysunek). Kąt wpisany BAD ma miarę:

Punkty A,B,C i D leżą na okręgu o środku S. Cięciwa CD przecina średnicę AB tego okręgu w punkcie E tak, że |∢BEC|=100°. Kąt środkowy ASC ma miarę 110° (zobacz rysunek). Kąt wpisany BAD ma miarę:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz