Matura sierpień 2016 zadanie 30 W trapezie ABCD o podstawach AB i CD przekątne AC oraz BD przecinają się w punkcie S. Wykaż, że jeżeli |AS|=5/6|AC|, to pole trójkąta ABS jest 25 razy większe od pola trójkąta DCS.

W trapezie ABCD o podstawach AB i CD przekątne AC oraz BD przecinają się w punkcie S. Wykaż, że jeżeli |AS|=5/6|AC|, to pole trójkąta ABS jest 25 razy większe od pola trójkąta DCS.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz