Matura sierpień 2016 zadanie 32 Na rysunku przedstawione są dwa wierzchołki trójkąta prostokątnego ABC: A=(−3;−3) i C=(2;7) oraz prosta o równaniu y=3/4x−3/4, zawierająca przeciwprostokątną AB tego trójkąta. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta i długość odcinka AB.

Na rysunku przedstawione są dwa wierzchołki trójkąta prostokątnego ABC: A=(−3;−3) i C=(2;7) oraz prosta o równaniu y=3/4x−3/4, zawierająca przeciwprostokątną AB tego trójkąta. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta i długość odcinka AB.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz