...

Matura sierpień 2016 zadanie 5 Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/5+√7>0 jest:

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/5+√7>0 jest:

Zobacz!

Dodaj komentarz