Matura sierpień 2017 zadanie 10 Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=x2+bx+c. Współczynniki b i c spełniają warunki:

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=x2+bx+c. Współczynniki b i c spełniają warunki:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz