...

Matura sierpień 2017 zadanie 14 Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B i C (zobacz rysunek). Kąt ABC ma miarę 121°, a kąt BOC ma miarę 40°. Kąt AOB ma miarę:

Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B i C (zobacz rysunek). Kąt ABC ma miarę 121°, a kąt BOC ma miarę 40°. Kąt AOB ma miarę:

Zobacz!

Dodaj komentarz