Matura sierpień 2017 zadanie 21 Prosta l jest nachylona do osi Ox pod kątem 30° i przecina oś Oy w punkcie (0,−√3) (zobacz rysunek). Prosta l ma równanie:

Prosta l jest nachylona do osi Ox pod kątem 30° i przecina oś Oy w punkcie (0,−√3) (zobacz rysunek). Prosta l ma równanie:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz