...

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (m−1,2m+5), gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą? A.y=2x+5 B.y=2x+6 C.y=2x+7 D.y=2x+8

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (m−1,2m+5), gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą?A.y=2x+5 B.y=2x+6 C.y=2x+7 D.y=2x+8

Zobacz!

Dodaj komentarz