Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x) określonej dla x∈[−7,4].Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji A.y=f(x+2) B.y=f(x)−2 C.y=f(x−2) D.y=f(x)+2

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x) określonej dla x∈[−7,4].Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji A.y=f(x+2) B.y=f(x)−2 C.y=f(x−2) D.y=f(x)+2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz