...

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, o miejscach zerowych: −3 i 1.Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy A.1 B.2 C.3 D.4

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, o miejscach zerowych: −3 i 1.Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy A.1 B.2 C.3 D.4

Zobacz!

Dodaj komentarz