...

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=ax+b.Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=ax+b.Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność A.a+b>0 B.a+b=0 C.a⋅b>0 D.a⋅b<0

Zobacz!

Dodaj komentarz