...

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do wykresu funkcji.Podstawa a potęgi jest równa A.−12 B.12 C.−2 D.2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do wykresu funkcji.Podstawa a potęgi jest równa A.−12 B.12 C.−2 D.2

Zobacz!

Dodaj komentarz