Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.Odczytaj z wykresu i zapisz: zbiór wartości funkcji f, przedział maksymalnej długości, w którym f jest malejąca.

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.Odczytaj z wykresu i zapisz: zbiór wartości funkcji f, przedział maksymalnej długości, w którym f jest malejąca.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz