Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(1,9). Liczby −2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.Zbiorem wartości funkcji f jest przedział A.(−∞;−2⟩ B.⟨−2;4⟩ C.⟨4;+∞) D.(−∞;9⟩

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(1,9). Liczby −2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.Zbiorem wartości funkcji f jest przedział A.(−∞;−2⟩ B.⟨−2;4⟩ C.⟨4;+∞) D.(−∞;9⟩
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz