Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,−4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,−4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.Zbiorem wartości funkcji f jest przedział A.(−∞,0⟩ B.⟨0,4⟩ C.⟨−4,+∞) D.⟨4,+∞)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz