Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu y=ax+b przechodzącej przez punkty (0,−2) i (6,2). Wtedy: A) a=23,b=−2B) a=3,b=−2C) a=32,b=2

Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu y=ax+b przechodzącej przez punkty (0,−2) i (6,2). Wtedy: A) a=23,b=−2B) a=3,b=−2C) a=32,b=2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz