Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b.Jakie znaki mają współczynniki a i b? A.a<0 i b<0 B.a<0 i b>0 C.a>0 i b<0 D.a>0 i b>0

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b.Jakie znaki mają współczynniki a i b? A.a<0 i b<0 B.a<0 i b>0 C.a>0 i b<0 D.a>0 i b>0
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz