Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x∈[−7,8].Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji f, b) zbiór rozwiązań nierówności f(x)<0.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x∈[−7,8].Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji f, b) zbiór rozwiązań nierówności f(x)<0.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz