Na trójkącie ABC opisano okrąg o środku S i promieniu równym 6. Kąt wpisany ACB ma miarę 15°. Pole trójkąta ABS jest równe:

Na trójkącie ABCABC opisano okrąg o środku SS i promieniu równym 66. Kąt wpisany ACBACB ma miarę 15°15°. Pole trójkąta ABSABS jest równe:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz