...

Najmniejsza wartość wyrażenia (x−y)(x+y) dla x,y∈{2,3,4} jest równa A.2 B.−24 C.0 D.−12

Najmniejsza wartość wyrażenia (x−y)(x+y) dla x,y∈{2,3,4} jest równa A.2 B.−24 C.0 D.−12

Zobacz!

Dodaj komentarz