O funkcji liniowej f wiadomo, że f(1)=2. Do wykresu tej funkcji należy punkt P=(−2,3). Wzór funkcji f to A.f(x)=−13x+73 B.f(x)=−12x+2 C.f(x)=−3x+7 D.f(x)=−2x+4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f(1)=2. Do wykresu tej funkcji należy punkt P=(−2,3). Wzór funkcji f to A.f(x)=−13x+73 B.f(x)=−12x+2 C.f(x)=−3x+7 D.f(x)=−2x+4
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz