Objętość stożka ściętego (rysunek obok) dana jest wzorem V=13πH(r2+rR+R2), gdzie H jest wysokością bryły, a r i R są promieniami jej podstaw. Dane są: V=52π, r=2, R=6. Wysokość bryły jest równa:

 Objętość stożka ściętego (rysunek obok) dana jest wzorem V=13πH(r2+rR+R2)V=13πH(r2+rR+R2), gdzie HH jest wysokością bryły, a rr i RR są promieniami jej podstaw. Dane są: V=52πV=52π, r=2r=2, R=6R=6. Wysokość bryły jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz