Odcinek AB jest średnicą koła (rysunek obok). Na jednym z łuków AB zaznaczono punkty C, D i E różne od A i B. W ten sposób powstały łuki AC,CD,DE,EB, których długości są w stosunku 1:1:2:4. Miary kątów ACB, ADB i AEB spełniają zależności:

Odcinek ABAB jest średnicą koła (rysunek obok). Na jednym z łuków ABAB zaznaczono punkty CC, DD i EE różne od AA i BB. W ten sposób powstały łuki AC,CD,DE,EBAC,CD,DE,EB, których długości są w stosunku 1:1:2:41:1:2:4. Miary kątów ACBACB, ADBADB i AEBAEB spełniają zależności:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz