...

Odcinek BD jest zawarty w dwusiecznej kąta ostrego ABC trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne AC i BC mają długości odpowiednio 5 i 3.Wówczas miara φ kąta DBC spełnia warunek A.20∘<φ<25∘ B.25∘<φ<30∘ C.30∘<φ<35∘ D.35∘<φ<40∘

Odcinek BD jest zawarty w dwusiecznej kąta ostrego ABC trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne AC i BC mają długości odpowiednio 5 i 3.Wówczas miara φ kąta DBC spełnia warunek A.20∘<φ<25∘ B.25∘<φ<30∘ C.30∘<φ<35∘ D.35∘<φ<40∘

Zobacz!

Dodaj komentarz