Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+3, gdzie a≠0, jest prosta o równaniu x=−2. Wierzchołek paraboli leży na prostej o równaniu y=−x+2. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej lub kanonicznej.

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+3f(x)=ax2+bx+3, gdzie a≠0a≠0, jest prosta o równaniu x=−2x=−2. Wierzchołek paraboli leży na prostej o równaniu y=−x+2y=−x+2. Wyznacz wzór funkcji ff w postaci ogólnej lub kanonicznej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz