...

Pan Adam wpłacał na rzecz pewnego stowarzyszenia 2% swoich stałych miesięcznych dochodów. Od ostatniego miesiąca wpłata wzrosła do 3% jego dochodów. O ile procent zwiększyła się kwota wpłacana przez pana Adama?

Pan Adam wpłacał na rzecz pewnego stowarzyszenia 2%2% swoich stałych miesięcznych dochodów. Od ostatniego miesiąca wpłata wzrosła do 3%3% jego dochodów. O ile procent zwiększyła się kwota wpłacana przez pana Adama?

Zobacz!

Dodaj komentarz