...

Pan Krzysztof pokonuje trasę Warszawa-Kraków w czasie t ze średnią prędkością v. Aby skrócić czas podróży o 20%, pan Krzysztof musi średnią prędkość:

Pan Krzysztof pokonuje trasę Warszawa-Kraków w czasie tt ze średnią prędkością vv. Aby skrócić czas podróży o 20%20%, pan Krzysztof musi średnią prędkość:

Zobacz!

Dodaj komentarz