...

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (−216). Iloraz tego ciągu jest równy A.−2243 B.−3 C.−9 D.−27

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (−216). Iloraz tego ciągu jest równyA.−2243 B.−3 C.−9 D.−27

Zobacz!

Dodaj komentarz