...

Podstawą ostrosłupa ABCDS jest romb ABCD o boku długości 4. Kąt ABC rombu ma miarę 120° oraz |AS|=|CS|=10 i |BS|=|DS|. Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi BS do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.

 Podstawą ostrosłupa ABCDSABCDS jest romb ABCDABCD o boku długości 44. Kąt ABCABC rombu ma miarę 120°120° oraz |AS|=|CS|=10|AS|=|CS|=10 i |BS|=|DS||BS|=|DS|. Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi BSBS do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.

Zobacz!

Dodaj komentarz