Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest bok AB, gdzie A=(2,1) i B=(5,2). Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 2x−y−3=0. Oblicz współrzędne wierzchołka C.

Podstawą trójkąta równoramiennego ABCABC jest bok ABAB, gdzie A=(2,1)A=(2,1) i B=(5,2)B=(5,2). Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 2x−y−3=02x−y−3=0. Oblicz współrzędne wierzchołka CC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz